นักศึกษาต่างชาติเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

               เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา  09.00 น. นักเรียนต่างชาติ ชาวอังกฤษ 13 คน และชาวเกาหลี 5 คน มาเยี่ยมชม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  นำทีมต้อนรับโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ศิษฎา สิมารักษ์  อาจารย์กานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง และนิสิต ช่วงเช้าแนะนำตัว เล่นเกมส์ที่ ตึก EN 13.00 น.ช่วงบ่ายเปิด shop IE ให้นักเรียนต่างชาติฝึกหัดภาคปฏิบัติเครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม เช่น งานตะไบ งานเจาะ งานตัด งานตอก ชิ้นงานโลหะขึ้นรูป ทำผลิตภัณฑ์พ่วงกุญแจด้วยตนเอง.