นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC Northern Programming Contest 2013

 
ACM-ICPC คืออะไร

การแข่งขัน ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) เป็นการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุด  ซึ่งมีการจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับชาติ ทวีป รวมถึง การชิงชนะเลิศในระดับโลกโดยมีการจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลกมาแล้ว 36 ครั้ง ตั้งแต่ปีคศ. 1977 โดยมี Head quarter อยู่ที่ Baylor University ซึ่ง IBM ได้เข้ามาสนับสนุน การแข่งในปี 1997 ทำให้เกิดการเติบโตและแพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยเน้นการพัฒนาด้าน Algorithms ให้ผู้เข้าแข่งขันได้แก้ไขโจทย์ปัญหา ภายใต้สภาวะที่กดดัน    ผู้แข่งขัน 3 คน จะต้องแก้ไขปัญหา 8 – 11 ข้อ ภายในเวลา 5 ชั่วโมง โดยมีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องนิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้  4 ทีม ประกอบด้วย  ทีม 001 comENU, 002 comENU, 003 comENU, 004 comENU  โดยความควบคุมของอาจารย์จิราพร พุกสุข
สรุปผลคือ ทีมที่ชื่อ 002 comENU  ได้รางวัลที่ 4 (ชมเชย) และเป็นหนึ่งในตัวแทน 10 ทีม ที่จะเข้าร่วมแข่งระดับประเทศ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7-8 กันยายน ต่อไป


 


ผลการแข่งขัน  ACM-ICPC Northen Programming Contest 2013 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 


รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 25,000 บาท คือ


ทีม kuroneko.jung จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลละ 20,000 บาท คือ


ทีม CPE_NoobStyle จากมหาวิทายาลัยเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลละ 15,000 บาท คือ


ทีม CPE_MIP_MIPS จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลชมเชย สองรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท คือ


ทีม Drink-Drank-Drunk จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ทีม 002 comENU จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
รางวัลพิเศษประทับใจกรรมการ สามรางวัล รางวัลละ 2000 บาท คือ
1. รางวัลโปรแกรมเมอร์ชิวชิว สำหรับผู้ที่มีจำนวน run ที่ time limit exceed มากที่สุด (โปรแกรมใช้เวลานานเกิน)


     ทีม BIP จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. รางวัลเสือปืนช้า สำหรับผู้ส่งโปรแกรมเป็น run สุดท้าย ก่อนปิดระบบ


     ทีม cpe_freespace จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. รางวัลโปรแกรมเมอร์สู้ชีวิต สำหรับผู้ที่มีจำนวน run มากที่สุด


     ทีม Mee_Mfu จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
ทีมที่ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางให้เข้าแข่งขัน ACM-ICPC ระดับประเทศ ทีมละ 6,000 บาท คือ
    002 comENU จากมหาวิทยาลัยนเรศวร


    CPE_412Shoppingmall จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


    CPE_JBF จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


    CPE_MIP_MIPS จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


    CPE_NoopStyle จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


    CPE_STYLE จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


    Drink-Drank-Drunk จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


    kuroneko.jung จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


    Overflow จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


    Startrust จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่​


 


ที่มา : http://www.cpe.eng.cmu.ac.th/acm-icpc/news-view.php?news_id=11Scoreboard