พิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 23 ปี

    เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีประกอบไปด้วยพิธีเททองพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีมอบของที่ระลึกแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น และผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

     พิธีการในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศรศักดิ์ กุลจิตติบวร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 6  พล.ต พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง รองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 น.อ.ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ รองผู้บังคับการกองบิน46 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี