งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

                      เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ  อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  และบริเวณลานจอดรถระหว่างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา-เครื่องกล    โดยได้จัดแสดงนิทรรศการแนะนำสาขาและผลงานนิสิต  นิทรรศการของชมรม  การแสดงเครื่องมือปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรม   การโชว์สิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมของชมรมสิ่งประดิษฐ์   การโชว์หุ่นยนต์เตะฟุตบอล หุ่นยนต์กู้ภัยของชมรมโรบอท    การโชว์การขับรถ Formula  รถโกคาร์ท ของชมรมยานยนต์   การให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำดื่มเบื้องต้นของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    การแสดงดนตรีของชมรมดนตรีสากล  การแนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   ของชมรมวิชาการ  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ได้รับความสนใจจากนักเรียน ครู อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าเยี่ยมชมงาน   และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แนะนำความรู้ในเรื่องต่างๆ ให้กับนักเรียน  ผู้สนใจที่ได้เข้าเยี่ยมชม   อีกทั้งกิจกรรมนันทนาการและการแจกของ
รางวัลให้กับนักเรียนมากมาย 


1
2
Next