มอบขาตั้งพวงหรีด ให้กับ วัดจันทร์ตะวันออก 4 กันยายน 2556

วันที่ 4 กันยายน 2556 ณ วัดจันทร์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มอบขาตั้งพวงหรีด ให้กับ วัดจันทร์ตะวันออก
จากงบประมาณของสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่งขาตั้งพวงหรีดนี้ สร้างโดย อ.ประเทือง โมรารายและนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร