คอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 9 - 21 ต.ค. 2556

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 9 Annual Concrete Conference (ACC9)
และในวาระครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 21-23 ตุลาคม 2556
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
 

 

1
2
3
4
Next