งานเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 (11-11-2013 กลางคืน)
ณ บริเวณลานจอดรถตึกภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ (EE) คณะวิศวกรรมศาสตร์

18.00 – 18.30 น. ลงทะเบียนงานเลี้ยง
18.30 – 19.30 น. การแสดงดนตรีของชมรมดนตรีสากล
19.30 – 20.30 น. พิธีเปิดงานกลางคืน + แลกของรางวัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฏา สิมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
20.30 – 20.45 น. Cover dance
20.45 – 22.00 น. การแสดงดนตรี วง sixth pack