งานเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 (11-11-2013 กลางคืน)