โครงการ Gear Guide Camp ประจำปีการศึกษา 2556

          เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2556   ชมรมวิชาการ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการ Gear Guide Camp ประจำปีการศึกษา 2556  ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์  ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีกิจกรรม ดังนี้
          -กิจกรรมแนะนำคณะ และ มหาวิทยาลัย
          -การติว GAT และ PAT 3 
          -กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม
          -กิจกรรมกีฬา

  


1
2
Next