โครงการพี่ติวน้อง'56ภาค 1 ตอน Midterm Calculus

          เมื่อวันที่ 1- 6 ตุลาคม 56  เวลา 17.30-20.00 น.  ชมรมวิชาการ  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้จัดติวรายวิชา Calculus ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีเนื้อหาที่ติว ดังนี้
          -สอบ Pre Test
          -ลิมิตและความต่อเนื่อง
          -อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น
          -การประยุกต์โดยใช้อนุพันธ์
          -การอินทิเกรต
          -สอบ Post test

1
2
Next