โครงการทำบุญชมรมสานสัมพันธ์เพื่อนพ้องน้องพี่วิชาการ

                  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556   ชมรมวิชาการ  ได้จัดโครงการทำบุญชมรมสานสัมพันธ์เพื่อนพ้องน้องพี่วิชาการ ณ ห้องชมรมวิชาการ  เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับสมาชิกในชมรมในการทำกิจกรรมและการเรียน  โดยมีกิจกรรม ดังนี้

          ช่วงเช้า   มีพิธีสงฆ์ และรับประทานอาหารร่วมกัน

          ช่วงบ่าย         แจ้งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 และประชุมหาแนวทางการพัฒนาชมรม