โครงการพี่ติวน้อง'56ภาค 2 ตอน Final Calculus

                 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2556 เวลา 17.30-20.00 น.  ชมรมวิชาการ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพี่ติวน้อง’56 ภาค 2 ตอน Final Calculus    โดยมีเนื้อหาการติว ดังนี้    เทคนิคอินทิกรัล    การประยุกคต์อินทิกรัลจำกัดเขต  และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 409 คน  จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 180 คน
 

1
2
Next