MOU ม.นเรศวร กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

    เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง (NU-RRI) ร่วมกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้จัดพิธีร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ สำนักงานแอร์พอร์ตลิ้งค์ มักกะสัน กรุงเทพมหานคร  ในการนี้ตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรนำโดย ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห, ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา, ดร. ปฤษทัศว์ ศีตะปันย์ และ ดร.ทรงศักดิ์  สุธาสุประดิษฐ์ ได้ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้กับ คุณพีรกัณต์ แก้ววงศ์วัฒนา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และคุณสุเทพ พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร ด้านการวิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีระบบราง ด้านการจัดการองค์ความรู้ ด้านการสร้างนวัตกรรมของทั้งสององค์กรไปสู่ชุมชนและสังคม รวมไปถึงการพัฒนาและสร้างหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีระบบรางร่วมกันต่อไปในอนาคต