กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 2557

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกวดกองเชียร์
อันดับที่ 1 สีชมพู
อันดับที่ 2 สีเขียว
อันดับที่ 3 สีฟ้า

VDO กองเชียร์ + ลีดเดอร์
VDO กองเชียร์