วันสถาปนาครบรอบ 42 ปี ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ

รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าร่วมยินดีในงานวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ และพิธีวสงศิลาฤาษ์อาคารที่ทำการหลังใหม่
วันพุธที่ 15 มกราคม 2557
ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 170 ถ.พิษณุโลก-สุโขทัย ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก