โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 (YSC 2014)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ได้มีการจัดโครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
Young Scientist Competition (YSC 2014) ครั้งที่ 16
รอบชิงชนะเลิศ ประจำศูนย์ประสานงานภูมิภาคภาคเหนือ ขึ้น ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร