บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด เข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้มีการประชุมหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด