โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา STOP PIRACY BUY ORIGINAL NOW

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557  คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร     ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน   ตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร   กล่าวต้อนรับ     รองอธิบดีรักษาการอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางกุลณี อิศดิศัย) ซึ่งเป็นประธานในโครงการดังกล่าว และมีผู้บริหาร บุคลากร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาคณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต หัวหน้าภาควิชาฯ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และมีพิธีกรจากรายการบางกอกกระซิบช่อง 3 คุณเป้ ธันยาอัณณ์  ตันฑเสถียร การจัดกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  (STOP PIRACY BUY ORIGINAL NOW) หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ซื้อ ไม่ถือ ไม่ใช้ของปลอม  รวมทั้งได้มีการบรรยายเทคนิค C&D สร้างสิ่งประดิษฐ์ในอนาคตและจัดทำ Work  Shop การเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยสิทธิบัตร อีกทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่นำเสนอผลงานในด้านสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 4 รางวัล และมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง เอ๊ะ จิรากร ในวันดังกล่าว
clip vdo โชว์เปิดงาน Stop Piracy

1
2
3
4
Next