การประกวดวงดนตรี ในโครงการ Gear Music Contest # 2

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ได้มีการประกวดวงดนตรี ในโครงการ Gear Music Contest # 2 ขึ้น
ณ คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยกิจกรรมจัดขึ้นโดยชมรมดนตรีสากล
คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


1
2
3
4
Next