คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี ม.นเรศวร

          ในวันที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี  คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้ารดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งรับโอวาทจากท่านอธิการบดี

1
2
Next