สงกรานต์คณะฯ 23 เม.ย. 2557

          เมื่อวันพุธที่  23 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ณ ลานกิจกรรมบริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิศวกรรมโยธา ในพิธีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณ โดยใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น เพื่อแสดงความเคารพ และขอพรจากผู้บริหาร นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในคณะ ฯ อีกด้วย

1
2
3
Next