ประชุมความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมพิษณุโลก 25 เม.ย. 2557

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2557 ได้มีการประชุมความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมพิษณุโลก โดยเนื้อหาหลักจะเป็น ระบบการยื่นข้อเสนอวิจัย เพื่อความร่วมมือกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมพิษณุโลกกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร