ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ 23 พ.ค.57

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2557 ได้มีการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 21 ณ อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1
2
Next