โครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 23

             เมื่อวันที่ 11- 20 พฤษภาคม 2557  ชมรมวิชาการ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจัดสอนวิชา 8 วิชาพื้นฐานให้แก่นักเรียนมัธยมตอนปลาย  มีกิจกรรมแนะแนวมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะวิศวกรรมศาสตร์  กิจกรรมกีฬาและกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว