ครูช่างสักการะบูชาองค์พระวิษณุกรรม ประจำปี 2557

          ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ครูช่างและเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมสักการะบูชาองค์พระวิษณุกรรม ซึ่งเป็นประเพณีในทุกปีเพื่อเป็นการแสดงความเคารพบูชาต่อองค์พระวิษณุกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
 

1
2
Next