เสวนาเรื่อง “ยกเครื่องเรื่องระบบราง” และงานแถลงข่าว วิศวกรรม’ 57

งานเสวนาเรื่อง “ยกเครื่องเรื่องระบบราง” และงานแถลงข่าว วิศวกรรม’ 57
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.00-15.00 น.
ห้อง Social Room ชั้น 2 โรงแรม ดับเบิ้ลยู (W Hotel) สาทร กรุงเทพฯ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
Link จาก http://www.manager.co.th

Link จาก http://www.thairath.co.th/