ออกบูทแสดงผลงาน งานนเรศวรวิจัยครั้งที่ 10

ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการแสดงบูธจากคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแสดงผลงานวิจัย ที่น่าสนใจ
ในปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์มาใน คอนเซ็ปต์ Green Innovation and Road Safety โดยได้ความร่วมมือกับอาจารย์จากภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
1. ระบบติดตามและประมาณเวลาการเดินรถไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟนผ่านเครือข่าย 3G
โดย อ.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช และทีมนิสิต
2. ระบบนับจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
โดย อ.รัฐภูมิ วรานุสาสน์ และทีมนิสิต
3.โครงการตรวจสอบและระบุจุดเสี่ยงอันตรายสำหรับรถจักรยานยนต์
และแนวทางการแก้ไขแบบมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองพิษณุโลก
โดย อ.บุญพล มีไชโย และทีมนิสิต
4. Foldable Electric Retrofitted Bicycle จักรยานพับติดตั้งชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า
โดย ผศ.ดร. อนันต์ชัย  อยู่แก้ว และทีมงาน

นอกจานี้ยังมีบูธแสดงผลงานด้าน Jewelry Engineering จาก ผศ. ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
โดยในงานนเรศวรวิจัยครั้งที่ 10 นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดบูธ อีกด้วย

1
2
Next