การปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 21) ประจำปีการศึกษา 2557

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ได้มี การปฐมนิเทศลูกพระวิษณุกรรมและประชุมผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 21) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมโรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ โดยมีกำหนดการดังนี้ .... รายละเอียด

1
2
3
Next