ออกหน่วยโมบายบริการวิชาการเคลื่อนที่บริการประชาชนเขตภาคเหนือตอนล่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกหน่วยโมบายบริการวิชาการเคลื่อนที่บริการประชาชนเขตภาคเหนือตอนล่าง
กิจกรรมที่ทำ สอนและแนะนำภาคปฏิบัติการ
- การใช้ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน เช่น ประแจไขควง กรรไกร สว่าน หินเจียร
- งานฝึกฝีมือเบื้องต้น  เช่น งานเจาะรู งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด ต่างๆ
- งานเชื่อมไฟฟ้า เช่น ฝึกภาคปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า
- งานซ่อมบำรุงเครื่องมือจักรกลการเกษตรเบื้องต้น เช่น รถไถเดินตาม คาดมือ  จอบ เสียม พลั่ว
- งานซ่อมบำรุงเบื้องต้นมอเตอร์ไซค์ จักรยาน เช่น  เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่ ตั้งระบบเบรก(ฟรี)
-  งานซ่อมบำรุงเบื้องต้นอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น  หม้อหุงข้าว พัดลม เตารีด
- ฝึกสอนเทคนิคทักษะการขับขี่รถยนต์ขนาดเล็ก+ เกม์ต่าง  ๆ
         วันที่ 28-29 มิถุนายน 2557  ณ โรงเรียนวัดสายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร  โรงเรียนบริรักษ์ประชาสาร ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
        วันที่ 2-3 สิงหาคม  2557  ณ โรงเรียนหนองจอก ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร   โรงเรียนชุมชนบ้านดง ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
        ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์กานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง  ครูช่าง นายประเทือง โมราราย และ นิสิต 6 ท่าน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1
2
Next