การไหว้ครูและครอบครูพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 9 ตุลาคม 2557

                    วันพุธที่ 9  ตุลาคม 2557  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการไหว้ครูและครอบครูพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2557

ณ ลานพระวิษณุกรรม
นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดเสาหิน และวัดท่ามะปราง   จำนวน  9  รูป   เจริญพระพุทธมนต์    โดยมีอาจารย์วิสาข์  เจ่าสกุล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระวิษณุกรรม  โดยมีพราหมณ์ทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และคณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนิสิต ปักธูปเครื่องสังเวยและโปรยข้าวตอกดอกไม้ 

ณ ใต้ตึกอาคารวิศวกรรมโยธา
ขบวนนิสิตอัญเชิญพระพุทธชินราช  พระวิษณุกรรม  พร้อมเครื่องสักการะ  และขนวนพานของนิสิตแต่ละสาขาวิชา     ประธานสโมสรนิสิตกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา  สิมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  และมอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นิสิต   ตัวแทนนิสิตแต่ละสาขาวิชามอบพานไหว้ครูแด่ตัวแทนคณาจารย์ เจิมหนังสือ    ผู้บริหาร คณาจารย์ ครอบครู พรมน้ำมนต์ เจิมหน้าผาก ป้อนขนม และมอบผ้ายันต์ให้แก่นิสิต