KSR Rail Academy Symposium & Exhibition in “Thailand – Korea Cooperation and Vision on the Thai Railway Modernization”

ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ชัย อยู่แก้ว และ ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์ ตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เดินทางเข้าร่วมบรรยายและสัมมนาในงาน KSR Rail Academy Symposium & Exhibition ในหัวข้อ “Thailand – Korea Cooperation and Vision on the Thai Railway Modernization” ซึ่งจัดโดยสถาบัน Korea Railroad Research Institute (KRRI) Jeju Ramada Plaza Hotel ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน .. 2557 
 ทั้งนี้ KOREAN RAILROAD RESEARCH INSTITUTE (KRRI) เป็นสถาบันวิจัยด้านระบบรางแห่งประเทศเกาหลีใต้ ปัจจุบันมีนักวิจัยและบุคลากรรวม 400 คนได้รับงบประมาณในการวิจัยในปี2014 ถึง 135 ล้านเหรียญ KRRI ก่อตั้งเมื่อปี 1996 โดยมีเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่ตอนก่อตั้งคือ "เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมระบบรางของเกาหลีไปอยู่ในระดับแถวหน้าของโลก" จากจุดเริ่มต้นใช้เวลาเพียง 17 ปี จนปัจจุบันสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกด้านอุตสาหกรรมรางระดับโลกได้ตามที่ตั้งใจ เกาหลีใต้ มีนวัตกรรมของตัวเองสำหรับระบบรางในทุกด้าน รวมไปถึงเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง HEMU 430X ที่ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 430 กม/ชม สิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนโดยใช้ KRRI เป็นเครื่องยนต์หลักสร้างงานวิจัยในทุกมิติมาขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงนโยบาย ทั้งหมดทั้งมวลคือทัศนคติในการมองปัญหาและการแก้ปัญหาเพื่อส่วนรวม การมองประโยชน์เพื่ออนาคตสำหรับลูกหลานมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปีหน้า สิงหาคม 2558 ศูนย์วิจัยเล็กๆ ไกลปืนเที่ยงอย่าง NURRI ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพร่วมกับ KRRI ในการจัดสัมมนาวิชาการด้านระบบรางแห่งชาติ (TRAS-2) ในส่วนของ International Session หวังว่าคงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเพื่อความร่วมมือในอนาคตต่อไป