ค่ายโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2014)

งานเข้าค่ายโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2014) วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 37 โครงงาน จาก 15 โรงเรียน