งานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก 28 พ.ย-2 ธ.ค.2557

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 2  เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานอุตสาหกรรมแฟร์ ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก โดย Theme การจัดบูทของคณะฯ  เป็นการบำบัดน้ำและน้ำเสียด้วยไฟฟ้า (Electrical Approaches for Water and Wastewater Treatment) ซึ่งเป็นการรวบรวมงานวิจัยของคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดนิทรรศการดังกล่าว มีวัตถประสงค์เพื่อกระตุ้นการตลาดการลงทุน และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ งานวิจัยของคณาจารย์และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท) สาขาภาคเหนือ 2 ให้แก่บุคคลที่สนใจ