สวัสดีปีใหม่ 2558

     ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี เช่นเดียวกันกับปีนี้ พ.ศ.2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบความสุขไปยังหน่วยงาน คณะ และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
      ทางคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ก็นำของขวัญปีใหม่มามอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่นกันทุกปี

1
2
Next