โครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน

          เมื่อวันที่ 13-22 ธันวาคม 2557 ชมรมช่างก่อสร้างน้อย สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการโยธและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชุน  ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้จัดสร้างอาคารเรียนอนุบาล และสร้างสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนดังกล่าว

1
2
Next