กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต 28 ม.ค. 2558

เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 9.00 - 13.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ณ ห้อง EN 105 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์