อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์พิชิตสุดยอดรางวัล The Best Entrepreneur Award 2014 : The Takeda Young Entrepreneurship Award

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อาจารย์ประจำสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล The Best Entrepreneur Award 2014 จากผลงานเรื่อง "TERI-Thailand’s environmental restoration initiative forreclamation of contaminated natural resources, quality of life of affectedcommunity, and sustainability of industry" จากการประกวดระดับนานาชาติ Takeda Young Entrepreneurship Award

ซึ่งได้ทำการมอบรางวัล 1 ล้านเยน พร้อมโล่และใบประกาศเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ The Takeda Symposium 2014 ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นเกียรติให้กับวิศวกรหรือนักวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่อายุต่ำกว่า 40 ปี ไม่จำกัดเชื้อชาติและสาขาวิจัย ที่มีงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และตอบสนองความต้องการของสังคม

1
2
Next