โครงการ Triple T Junior Camp ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่ 6-9  กุมภาพันธ์  2558   ชมรมวิชาการ ได้จัดทำโครงการ Triple T Junior Camp ครั้งที่ 15  ประจำปีการศึกษา 2557  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นโครงการจัดการแข่งขันสะพานกระดาษและแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์  กิจกรรมนันทนาการ และสันทนาการ   โดยมีผู้เข้ร่วมแข่งขันสะพานกระดาษ จำนวน 11 ทีม ดังนี้
1.ทีม T.P.TWO                         โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
2. ทีม T.P.ONE                         โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
3. ทีม GP                                  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
4. ทีม Thaichumphol 1             โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
5. ทีม Thaichumphol 2             โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
6. ทีม SLD 4 in 1                      โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
7. ทีม ปีโป้                                 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
8.ทีม BPT                                  โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
9.ทีม NFJ - PB                          โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
10. ทีม TMS TEAM 01              โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
11. ทีม T.M.S. Tag Team 01      โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
12. ทีม อะไร                              โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ผลกการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1                ทีม Thaichumphol 2  โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1             ทีม Thaichumphol 1  โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2             ทีม TMS TEAM 01    โีรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก1
2
Next