โครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท

                เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์  2558  ชมรมวิศวะอาสา ได้จัดโครงกาน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบท ครั้งที่ 16/2 ณ โรงเรียนราษฎร์เจริญ ตำบลโคกสลุด  อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  โดยชมรมได้ไปจัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ป้ายโรงเรียน และส่วนที่ชำรุดภายในบริเวณโรงเรียนดังกล่าว  

1
2
Next