โครงการ 5 ส

                  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557  ทางสโมสรนิสิตได้จัดโครงการ 5 ส   เพื่อทำความสะอาดบ่อน้ำพุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเพื่อทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของคณะ ให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนที่จะมีงานพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2557

1
2
3
4
Next