ทีมนักออกแบบรุ่นใหม่จาก IE คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงาน Thailand Young Designer Award 2016

ทีมนักออกแบบรุ่นใหม่ จากภาควิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดแข่งขัน "Thailand Young Designer Award 2016 การออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์"
ในหัวข้อ "The Colorful Thai-The Spirit of ASEAN" จากสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ นำทีมโดย ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า พร้อมด้วย นางสาวประภัสสร ประดุจพงษ์เพชร์ นายเขมรัฐ จันทร์คำ นางสาวโชคนิธิ นาคเมธี และนายกานต์ วิสมกา