ทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลทักษะยอดเยี่ยม Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2015Next
1
2