โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 [ข้อมูลย้อนหลัง 2 เดือน]

          มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ สร้างความคุ้นเคยและสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

          การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ทั้งเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการจัดการการแข่งขันในปีนี้มีกีฬาทั้งหมด 20 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง เซปักตะกร้อ หมากกระดาน แชร์บอลหญิง ปาเป้า บาสเกตบอล ว่ายน้ำ ครอสเวิร์ด ฟุตซอล แอโรบิค ฮูลาฮูป กรีฑา กีฬาฟุตบอลระหว่างทีมผู้บริหารชายกับผู้บริหารหญิงหรือบุคลากรหญิง กีฬาพื้นบ้าน และกอล์ฟ เป็นต้น

1
2
Next