มน. ผนึกกำลัง นำ 4 ผลงานวิจัย กวาด 5 รางวัล ในงาน “43rd International Exhibition of Inventions of Geneva”

          ม.นเรศวร นำโดย ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมงานแถลงข่าวของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ อาคาร วช. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพฯ จากการนำผลงานของนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมงาน 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva โดย ม.นเรศวร ได้ร่วมส่งผลงานไปจัดแสดงและคว้ารางวัลกลับมาได้ถึง 5 รางวัล ดังนี้
1. ผลงานวิจัยเรื่อง "เครื่องตรวจความเสี่ยงโรคหลอดเลือดดำอุดตัน" โดย อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล จากคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรีญทองและรางวัล Special prize จาก KIPA ประเทศเกาหลี
2. ผลงานวิจัยเรื่อง "โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเรียงกล่องบรรจุภัณฑ์ลงในตู้ขนส่งสินค้า" โดย ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
3. ผลงานวิจัยเรื่อง "ผลิตภัณ์แก้เผ็ด" โดย ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.จาเรีย มานซอร์ อาบู-อาลี ผู้อำนวยการสถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา (AAIF) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
4. ผลงานวิจัยเรื่อง "โปรแกรมประยุกต์ใช้สำหรับขอความช่วยเหลือ" โดย ผศ.ดร.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์ จากคณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน