วันคล้ายวันสถาปนา ม.นเรศวร 29 ก.ค. 2558

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร    เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 25 ปี

1
2
Next