การอบรมการจัดการขยะที่ถูกต้อง โครงการจัดทำต้นแบบในการจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการอบรมการจัดการขยะที่ถูกต้อง โครงการจัดทำต้นแบบในการจัดการขยะ โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก