งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 [18 ส.ค. 2558]

ในระหว่างวันที่ 17-18  สิงหาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์เชิญได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
โดยมีกิจกรรมดังนี้ ... http://web.eng.nu.ac.th/eng2012/announceDetail.php?post_id=1317

1
2
3
Next