นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจับสลากแบ่งสายรหัส 14 ส.ค. 2558

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2558 ได้มีการจับสลากแบ่งสายรหัส ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ