บริษัทคูโบต้า เข้าพบเพื่อหารือด้านความร่วมมือ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บริษัทคูโบต้า ได้เข้าพบเพื่อหารือเพื่อความร่วมมือ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์