เครื่องช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา นิสิตม.นเรศวรคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เมื่อเร็วๆนี้ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมประกวดรางวัล STI Thailand Award 2015 ผลปรากฎว่าทีม AQUAVESS ผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา” ประกอบด้วยนายภาคภูมิ วิสิทธิ์ตระกูล, นางสาววันทกานต์ นิ่วบาง และนายกันตภณ เจนจบ นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี อาจารย์ รัฐภูมิ วรานุสาสน์ เป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานปฎิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 “สร้างอนาคตประเทศไทยด้วยนวัตกรรม” ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ที่มา : http://www.phitsanulokhotnews.com/2015/09/28/74781